Bestyrelsens beretning

Sommermøde d. 01/08-2020.

Bestyrelsens orientering.
Velkommen til sommermødet. Et møde hvor bestyrelsen informere om ”rigets tilstand”. På dette møde kan alting drøftes men her kan intet vedtages.
Vi har i år solgt to haver nemlig have 32 til Jeppe og Trine og de har taget deres lille datter Mathilde med.
Desuden har Allan Bitch købt have 36.
Sidste år i oktober har Ali Bellaui købt have 58.
Stort velkommen til jer samtidig med at vi håber at I må få lige må få lige så mange gode og hyggelige timer herude som vi andre har og har haft. Vi håber også at I vil tage del i det fællesarbejde som vi har herude.

Vi har i skrivende stund små 60 på ventelisten og der kommer stadig flere til.

Den 18.februar afholdt vi vores årlige GF og her var vi 52 stemmeberettiget haver. Ingen kunne forudse hvad den nærmeste fremtid ville bringe.
I marts måned lukkede moster Mette Danmark ned og i lighed med så mange andre beslutningstagere i dette land, var vi som bestyrelse lidt ude på dybt vand for det var en helt ny situation for os, havesæsonen skulle jo starte lige om lidt og hvordan skulle vi agere. Da vi jo i bestyrelsen heller ikke måtte mødes og var/er i fare for at blive smittet så besluttede vi at afholde vores bestyrelsesmøder som telefonmøder indtil moster Mette kom med andre anbefalinger. Vi afholdt allerede vort første møde d. 18. marts og vi besluttede at vi ville holde møder hver 14. dag for at følge Covid-19 udviklingen og agere ud fra myndighedernes anbefalinger. Ret hurtigt meldte vi ud at vi p.g.a. Covid-19 situationen måtte aflyse de nærmeste fællesopgaver og sammenkomster i haveforeningen. En af de ting vi drøftede meget var om vi turde lukke op for vores toiletter. Vi besluttede at åbne toiletterne med restriktioner og så se hvordan det ville gå. Her vil jeg godt sige stort tak til jer alle for I har virkelig gjort vores bekymringer til skamme. Hanne, som i øvrigt har påtaget sig den ekstra tjans at sørge for at toiletterne altid er pæne og rene og sørget for at der hele tiden er sprit til rådighed, ja Hanne beretter om at toiletterne bliver efterladt i pæn orden, dog har der været enkelte smuttere. Tusinde tak til jer alle og tusinde tak til Hanne for at passe toiletterne.
Vi var nødsaget til at lukke det ene arrangement ned efter det andet, dog skal her siges at børnearrangementet er rykket til 12. sept. i år hvis alt går som vi håber.
Vi fik kørt storskrald da vi vurderede at der ikke på noget tidspunkt ville være mere end 10 mennesker samlet. Den første VR-dag blev vi nødt til at aflyse p.g.a. forsamlingsforbuddet. Pinsemorgen, sommerfesten blev aflyst. Vi rykkede sommermødet og vi snakkede meget om hvad vi skulle gøre ifht. Sankt Hans. Denne besluttede vi også at aflyse da vi mente at vi ikke kunne styre en større sammenkomst med fællessang på festpladsen.
Vi så os desværre også nødsaget til at aflyse vores dialog møder.
Vores fællesarealer ordner ikke sig selv så Christian,
Morten og Morten fik i mellemtiden styr på vores kompostareal. Morten have 36 tror jeg ikke har sovet godt da grenbunken igen begyndte at vokse så han indkaldte til flisning og siden er der blevet fliset yderligere to gange og nu ser det ud til at vi har fået styr på bunken og Morten kan igen sove godt, medmindre han går i nærkamp med bierne, som har det med at stikke hvis man kommer for tæt på. Stor tak til jer tre for at være tovholdere på at vi kan komme af med vort grøntaffald på en god måde, samtidig kan vi alle se at der bliver taget en del af den gode jord som vi selv kompostere, det samme gælder for flisen. Når dette er sagt så er der stadig nogle som ikke værdsætter det store stykke arbejde som de herrer udfører og bare kaster sit affald til højre og venstre, nej, plastikposer kompostere ikke. Gode venner, vi skal alle respektere de skilte som er sat op så vi stadig kan ha et sted hvor vi kan komme af med vort haveaffald.
Men vi skulle jo også gerne ha lavet de andre opgaver som vi plejer på VR-dag så derfor besluttede vi at VR-dagen d. 27/06 ville vi gennemføre, men på en anden måde.
Vi sendte opgaverne ud på forhånd og så kunne man bare gå derhen man gerne ville, der havde vi så en tovholder som sendte folk i arbejde. Vi kunne jo desværre ikke samles til fælles frokost men Hanne havde sammen med sit team sørget for at der kom kaffe og kage rundt til de fleste arbejdsposter. Stor tak til alle som på den ene eller anden måde bidrog til at det alligevel blev en god dag til gavn og glæde for os alle.
Vi har i flere år haft loppearrangement den første søndag i juli på festpladsen men det turde vi heller ikke binde an med så der blev foreslået at der evt. kunne afholdes et loppemarked i haverne. Dette blev afholdt og ca. 10 haver havde tilmeldt sig til at de godt ville sælge noget fra deres have. Der var mange forskellige ting lige fra kaffe hygge hos Hanne til fælles sang hos Gitte og Finn og røget salt hos Inge og Bo. Tak til alle jer som deltog på denne grå kedelige søndag.
Så kom vi til vor fælles hækklip og jeg vil starte med at sige: Vi nåede næsten alt det vi havde planlagt og Morten tilbød igen at flise så nu er grenbunken overskuelig. Jeg blev efterfølgende lidt ked af det samt halvsur for vi kunne godt have brugt nogle flere hænder.
Myndighederne har hævet forsamlingsforbuddet til 100 personer og det er derfor at vi godt tør holde dette sommermøde samt høstfesten i aften. Dog er der kun adgang til festen med gyldig adgangsbillet, dette gælder også senere ud på aftenen.
Jeg vil gerne takke alle i Brohaven for at udvise hensyn i denne situation og jeg håber at vi alle stadig vil vise hensyn indtil vi er kommet ud på den anden side af Covid-19. Samtidig vil jeg gerne takke min bestyrelse for at tage ansvar i de uvante tider vi har været igennem.
Nå, nok om Covid-19:
Som vi fik bemyndigelse på GF har vi kontaktet vores ejere BD og spurgt dem om vi må holde kæledyr herude og ikke husdyr og få det skrevet ind I vores kontrakt.
Svaret fra BD var at de ikke ville se på enkelte ting i kontrakten men så ville kigge på hele kontrakten. Dette vel ud fra at de så på den baggrund ville gi os en lejeforhøjelse. BD ville dog gå med til at 2020 kunne være en prøvesæson og vi skulle så straks i 2021 evaluere kæledyrs situationen. Der er i øjeblikket givet tilladelser til alle som har ansøgt om at ha kæledyr herude, det være sig hunde, marsvin og en enkelt undulat.
Vi vil til GF i 2021 orientere om den videre udvikling i sagen.
Vi har fået en stor fin containerplads som har mange muligheder men vi oplever at der stadig er nogle som ikke kender forskel på køkkenaffald og affald som skal på genbrugsstationen. Eksempelvis er tæpper, sko, malerier ikke køkkenaffald ligesom brugte malerbøtter ikke er metalaffald men skal over på genbrugsstationen.
Vi har stadig vores udfordringer med KK da de ikke overholder de tømningsaftaler de selv har indgået.
I år har vi kun klippet hæk 1 gang af hensyn til småfugle og insekter og vi synes at det har set fornuftigt ud dog har der været nogle steder hvor hækkene er blevet lidt store og bredde så det har været lidt besværligt at passere med traktoren, dette vil vi på vort kommende bestyrelsesmøde følge op på.
Banely er stort set blevet færdig og nu er der et flot lokale som kan bruges til mange ting. Det har indtil nu ikke været udlejet ret meget men her i august er der mange som vil leje Banely. Tak til Hanne og Maria for at sørge for at vi har et rigtigt fint fælleshus.
Vi er i løbende kontakt med projektlederen i KK ang. kloakering af Brohaven. For nuværende er der intet nyt.
Bestyrelsen har på baggrund af en klage fra en haveejer, over for højt spillet musik og til sent ud på aftenen og et stykke ud på natten på hverdagsaftener, set sig nødsaget til at komme med følgende anbefalinger:
-Vi anbefaler at der vises hensyn til naboer i h/f Brohaven
-Vi anbefaler at der på hverdagsaftener skrues ned for musikken senest kl. 22.00, samt kl. 24.00 fredage og lørdage og at der heller ikke støjes udendørs.
-Vi anbefaler at der er en voksen tilstede når der holdes ungdomsfester.
-Vi anbefaler at når der før en begivenhed finder sted i egen have så kontaktes h/f så der kan komme opslag på hjemmesiden og opslagstavlen.
Husk på der er meget lydt herude så når der holdes fester og spilles højt musik så har vi alle på godt og ondt glæde af det.
Bestyrelsen overvejer på GF 2021 at komme med forslag til hvordan vi synes at man skal opføre sig herude.
Det skal nævnes at det her sagte har været til stor og saglig debat i bestyrelsen.
Med disse ord vil jeg gerne stille bestyrelsens orientering til debat.

Om Maria Hilstrøm Andersen, Have 50

Har have 50 sammen med min datter Freja. Bestyrelsesmedlem.
Dette indlæg blev udgivet i Nyhed. Bogmærk permalinket.