Bestyrelses oversigt

Kalman Legradi
Formand for Haveforeningen Brohaven – valgt ind i bestyrelsen i 1999 og udnævnt som formand i 2015. Bor i have 87

Telefon: 24 68 60 27. Email: kalman@mail.dk

Jens Behrens
Næstformand siden februar 2015. Valgt som bestyrelsesmedlem i 2013
Have 53

Hanne Habekost
Kasserer i foreningen. Valgt i 2014. Hanne bor i have 71
Telefon: 21 65 93 51. Email: vernerp@me.com

Jacob Teckemeier, have 96, sekretær.

Morten Rahbek, have 37, bestyrelsesmedlem.

Martin Bynge, have 100, suppleant.

Maria Hilstrøm Tsang, have 50, suppleant.

Revisor:
Gitte Hansson, have 76

Revisorsuppleant:
Anders Bartholdi, have 3