Praktiske informationer

Opslagstavle.

Når du kommer over broen og ned til foreningen har vi en opslagstavle til højre hvor vi hænger opslag om fremtidige opgaver samt andre relevante ting for vores medlemmer. Disse oplysninger kan du også få på vor hjemmeside

http://www.hfbrohaven.dk

Du bør kigge på hjemmesiden eller opslagstavlen mindst en gang om ugen. Det er også en fordel at tilmelde sig haveforeningens hjemmeside, så får du mail automatisk når der er noget nyt.

I øvrigt har haveforeningen også en FB-gruppe.

Skrevne og uskrevne regler

Der findes en række forskellige regler omkring adfærd i H/F Brohaven. De skrevne regler findes som bilag til vedtægterne og omfatter Ordensregler, regler for Hus og have, affaldshåndtering, vand med videre.
Du kan finde foreningens vedtægter på
http://www.hfbrohaven.dk  

Af øvrige skrevne regler findes et reglement for byggeri. Skal du bygge nyt eller ændre i bestående, kan du få et eksemplar af reglementet hos næstformanden. Udover det interne byggereglement har Københavns Kommune også et byggereglement. Dette kan du læse mere om på vores hjemmeside. Bestyrelsen kan kræve byggeri, som udføres uden tilladelse, nedrevet uden erstatning.

Der er en del uskrevne regler og sædvaner for eksempel:

  • Hvis din havelåge står åben, vil du gerne have besøg. Alle er velkomne til at kigge ind. Er lågen derimod lukket, ønsker du fred og ingen besøg.
  • Vi bor meget tæt, så det er sædvane at vise store hensyn til naboer
  • Hvis du ikke får taget dit flag ned senest kl. 20:00, kan du risikere, at resten af haveforeningens medlemmer stiller i din have, og forventer at få en øl

Generalforsamling

I februar åbnes sæsonen med Generalforsamling. Tid og sted fremgår af indkaldelsen, som fremsendes skriftligt.
Vi byder på kaffe og wienerbrød, ligesom der er mulighed for at købe øl eller sodavand.
Generalforsamlingen afsluttes med bankospil.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde seneste 8. januar.

Åbning og lukning af haveforeningen.

I perioden 1. april – 1. oktober er lågen til haveforeningen åben. Uden for denne periode skal man bruge den udleverede nøgle til fællesarealerne for at komme ind og ud af foreningen. Der må kun benyttes nøgler som er udleveret af eller købt af foreningen. Denne nøgle virker også til vores fælles toiletter, bibliotek/strygestue samt laderum.

Banely.

Banely er navnet på vores fælleshus. Banely bruges hovedsageligt til udlejning. Vi har indkøbt service til 50 personer så hvis du lejer Banely så kan du snilt dække op til 50 personer. Her er selvfølgelig også borde og stole til 50 personer. Banely bruges også ved diverse fællesarrangementer. Det koster 500kr at leje Banely og 200kr for den efterfølgende dag.

For yderligere information kontaktes vores kassere Hanne som bor i have 71.

Fra midten af april til midten af oktober er vandrørene samlet. Det er foreningens vandsjak som lukker for vandet, og det er ejeren af den enkelte have, som selv skal sørge for at vandet tappes af rørene når der lukkes for vandet.
Hvis du har behov for vejledning, hjælp til udskiftning af defekte vandrør eller lignende, kan vandsjakket hjælpe, mod en mindre betaling for materialer mv.

VR dage

Tre gange om året afholder vi VR dag (Vedligehold og Rengøring), hvor vi i fællesskab får gjort fællesarealerne pæne. Vi plejer at mødes klokken 9:00 på festpladsen, hvor opgaverne uddeles. Der afholdes kaffepause undervejs, og sluttidspunktet er omkring kl. 13:00, men kan variere alt efter opgaverne.
Der plejer altid at være stort fremmøde, og der er opgaver for alle.

Affaldsø.

Ved indgangslågen har foreningen en affaldsø hvor vi har affaldssortering. Du bedes venligst overholde det som står på de enkelte containere. Hvis containerne er fyldt op så læg ikke affaldet på jorden men tag det med dig og gem det til containerne er tømt. Her må ikke lægges storskrald, se nedenfor.

Storskrald

2 gange om året er det muligt at komme af med sit storskrald. Ved opslag gør vi opmærksom på tidspunktet, og dagen inden skal storskrald sættes ud til havelågen.

Det er frivillige fra foreningen som hjælper med at køre skraldet, pakke det i containeren mv, så vi sætter altid pris på, at man deltager hvis man kan og især hvis man selv har meget skrald.

Vi kan i øvrigt henvise til genbrugsstationen som findes på Kulbanevej og som ligger 5min kørsel fra foreningen.

Hvis du skal af med noget men mener at andre kan få brug for det så kan man stille dette ved sin havelåge. Hvis det ikke er væk efter senest en uge så skal du selv bortskaffe det.

Børnefest

I forsommeren holder vi sommerfest for haveforeningens børn. Om eftermiddagen er det de mindre børn som er i fokus. Der er sjove aktiviteter på festpladsen, paradekørsel rundt i foreningen og selvfølgelig en lille overraskelse til de tilmeldte børn.

Om aftenen er der sodavandsdiskotek i fælleshuset Banely for børn som går i 1-6 klasse.

Pinsemorgen

De morgenfriske mødes pinse søndag kl. 08:00 i Banely. Foreningen byder på en morgenbitter. Man skal selv medbringe morgenbrød og kaffe/the.

Sommermøde & Sommerfest

I starten af juni fejrer vi at sommeren er godt i gang, med sommermøde og fest.

Vi mødes på festpladsen kl. 10:00 til fællesmøde. Kl. 11:00 spilles bankospil og kl. 14:00 starter selve festen, der slutter igen kl. 20:00 – hvis ikke man fortsætter festen hos nogle naboer.
Medbring mad, drikkelse og godt humør, samt borde og stole til dig og din familie.

Hækkeklipning

Klipning af hække foretages to gange om året og forløber over 14 dage. Du kan på opslagstavlen ved toiletterne og på årsplanen se, hvornår klipningen skal foretages.

1. gang er fra midten af juni. 2. gang fra midten af august.

Husk at fremmede vækster i hækkene skal fjernes og at højden mod de fælles gangarealer er 1,10m. Pas også på at hækken ikke bliver for bred,

Kompostaffald.

Vi har en kompostplads som befinder sig nede bag vores fællesbygninger ved festpladsen. Vi producere alle kompostaffald og her kan du komme af med sit grønne kompostaffald. Her er tydelige anvisninger på hvad som må lægges hvor. Vi henviser på det kraftigste at du følger anvisningerne da der kun er os selv til at holde orden. Her lægger vi alt fra mindre træer til græsafklip. Er du i tvivl om noget så spørg dine naboer eller bestyrelsen.Sankt Hans

Sankt Hans aften kl. 21:00 tænder vi bålet på festpladsen, hvor der normalt er mange deltagere – både haveejere og deres gæster.
Der er mulighed for at købe øl og vand ved festpladsen, hvis man ikke selv ønsker at medbringe drikkevarer.
Her vil der også være en lille overraskelse, for de børn som er tilmeldt.

Høstfest

En lørdag i august afholder vi høstfest på festpladsen – normalt fra kl. 17:00 til 22:00.

Medbring mad, drikkelse og godt humør, samt borde og stole til dig og din familie. Foreningen sørger for underholdning, så man kan få en svingom.

Der vil bl.a. blive afholdt lotteri hvor overskuddet udelukkende går til foreningen.

Æblefest

I midten af september fejrer vi årets æblehøst. Vi stiller en æblepresse op, så man kan få æblemost af egne æbler med hjem.


Traktorkørsel

Hvis du har behov for at bruge haveforeningens traktor til kørsel af materialer eller andet, skal du blot tage kontakt til en af foreningens traktorførere.
Haveforeningen tager et mindre gebyr(100kr) for kørslen til dækning af blandt andet brændstof og reparationer. Dette bliver skrevet på havelejen. Du skal selv aftale en pris med traktorføreren for kørslen.

Førerne kan normalt hjælpe til med at bære ved mindre kørsler, men er der tale om større kørsler, så er det vigtigt at få nogle naboer eller venner til at hjælpe.

VELKOMMEN.