Sæsonplan 2021

Sæsonplan 2021.
Generalforsamling Frederiksberghallerne 18. februar 2021, kl. 19. Jens Jessens Vej 20, 2000 Frederiksberg
(Flyttet).

Lågen åbnes 1. april.
Vandrør samles 16/17 april.
Storskrald 22. april.
VR dag 24. april.
Grus og perlesten 7-9 maj. (Bestilling af grus og perlesten skal være formanden i hænde senest 11.april).
Børnefest 13. maj.
Pinsemorgen aflyst grundet
Generalforsamling 23.maj, afholdes på festpladsen i H/F Brohaven.
Sommerfest (14-20) 5. juni.
Hækklipning fra 26. juni – 18. Juli.
Sankt Hans 23. juni.
VR-DAG 26. juni.
Fælles hækklip 11. juli.
Høstfest 7. august.
Storskrald 19. august.
VR dag 21. august.
Lågen lukkes 1. oktober.
Vandrør skilles 25. oktober.

Generalforsamling Jens Jessens Vej 22. februar 2022.

VR-dagene bruges til vedligehold og rengøring af fællesfaciliteter. Vi mødes på festpladsen kl 9.00. Der er
opgaver svarende til alle evner, fysisk formåen og kvalifikationer. Kom og deltag i fællesskabet. Vi har også
brug for kaffe og kage til pausen i Banely. Pause kl. 12.00.

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til formanden senest 14. marts 2021.
P.S. Alle datoer er med forbehold for Covid 19 situationen.
Bestyrelsen.