2016 Referat

Sommermøde 04-06-16. Formandens beretning. 
Velkommen. Vi vil fortælle lidt om hvad der har rørt sig siden vi startede op i april måned.
Vi har solgt 2 haver i år og vi sælger 1 senere i dag.
Velkommen til de nye haveejere som er: Ingrid Kristensen have 44 og Annmette Volmar og Morten i have 8 samt Mouhammad Aktar som køber have 40 senere i dag. Vi håber at I alle må få ligeså stor glæde af haven som vi andre har haft i mange år.

Så er der en ting som har naget mig siden generalforsamlingen og det er at jeg ikke fik sagt tak til Hans for at efter du gik af som formand stadig var til rådighed for bestyrelsen og jeeg kan stadig trække på din erfaring. Tak skal du have.
Bestyrelsen har efter GF konstitueret sig og ser således ud:
Næstformand: Jens Behrens, kasserer Hanne Habekost, bestyrelsesmedlem Morten Rahbek, bestyrelsesmedlem Jacob Teckemeier som også varetager jobbet som sekretær, bestyrelsessuppleant Maria Andersen, bestyrelsessuppleant Martin Bynge og undertegnede som formand.
VR-dag: Til VR-dag var vi ca 60 deltagere. Dagen startede i fint vejr og hen over dagen oplevede vi de 4 årstider. Vi fik næsten lavet alle de ting vi havde sat os for og vi endda stablet et flieshold på benene og da de var godt i gang så skete der det som ikke måtte ske, kileremmen sprang super ærgerligt, på den anden side så blev det et rigtig møgvejr senere på dagen. Der er indkøbt nye remme og bestyrelsen vil snart indkalde til fliesdag eller dage. Vi har også et træfældningsprojekt vi skal have gang i så hvis der er nogen som er friske på at fælde træer så sig endelig til. Vi skulle også gerne have stynet vores popler som er blevet meget høje og måske ikke overlever et stormvejr til.

Dagen før blev der kørt storskrald og det forløb også fint, vi kunne desværre ikke have alt med så vi måtte have en container til.
Når vi nu er ved storskraldscontainere så sagde jeg på GF at vi endnu ikke havde fået nogen regning fra KK, regningerne er nu dukket op og vi har betalt dem. Det koster ca. 2100-kr at leje en container.
Pinsemorgen var vi vel ca. 20 mennesker som havde trodset kulden og stod og sang flaget op med en ny sang som vi kunne synge med på og kendte melodien. Til aften var vi vel 5 som sang flaget ned.
En af de helt store dage herude er efterhånden blevet børnedagen og i år var der ca. 60 børn som mødte op på pladsen og blev delt op i hold og sendt ud i haveforeningen for at løse opgaver og senere muntre sig i vort lille cirkus. Om aftenen var der desværre kun 9 som havde tilmeldt sig men vi kom da op på 14 deltagere til diskoteket. Der skal herfra lyde en stor tak til Mette, Louise og Michael for et endnu engang fint arrangement og også tak til alle andre som på den ene eller anden måde hjalp til på denne dag.
I næste uge kommer der grus og perlesten og der vil vi meget gerne have hjælp til at få dette kørt. Vi har lejet en lille gravemaskine. Vi regner med at køre lørdag morgen
og man kan melde sig hos Kurt. Vi ser meget gerne at dem som har bestilt grus eller sten selv deltager hvis de kan.
Bestyrelsen er lige ved at lægge sidste hånd på hvordan vi skal håndtere skiltningen ifht. de nye adresseregler og vi skal bede dem af jer som ikke har et synligt nummer på deres låge eller hus om snarest muligt at få dette sat op.
Vores nøglesystem er ved at være godt slidt og derfor overvejer vi i øjeblikket at få et nyt system. Alle vores nøgler er systemnøgler og derfor vil vi gerne bede jer om at hvis I skal have nye nøgler om at købe dem hos Hanne og ikke få lavet nogle ukorrente ude i byen. For det første er dette ulovligt og for det andet slider dette på vores låse.
Strøm. Hvis nogen ønsker at få strøm i den kommende vintersæson så giv mig lige et prej så vi kan koordinere gravearbejdet og så måske spare nogle penge.
Vi er blevet en hel del flere i den forgangne uge og vi har ventet på dem i et stykke tid nu men grundet et ugunstigt forår fik de en længere rejse. Tak til Gert for at have bragt det første magasin herned, og der skal også herfra lyde et velkommen til jer. Hvis I ikke har gættet det er det bierne som er ankommet.
Vanding. Der må kun vandes med haveslange for lige numre på lige datoer samt ulige numre på ulige datoer og først efter kl. 18.00.
Indbrud:
Der er konstateret indbrud i H/F i den forgangne uge.
Vi opfordrer til at alle låser sine døre om natten eller når man forlader sin have. Hvis man ser nogen man umiddelbart ikke kender så spørg hvem de er samt om deres ærinde.
Hjemmeside:
Maria og Per laver et stort stykke arbejde med at opdatere vor hjemmeside og stor tak for det. Vi kan kun opfordre til at man tilmelder sig hjemmesiden så vil man få de sidste nyheder meget hurtigt.
Kompostplads-affaldsplads:
Der blev delt et stykke papir ud med 4 billeder som viser ting som blev fundet på kompostpladsen, samtidig var der også en tekst til og dette taler vist for sig selv. Alle haver vil i løbet af kort tid få papiret med billederne.
Vores papcontainere er ikke blevet tømt regelmæssigt og efter en del skriftlige klager ringede jeg til borger-service og klagede min nød så med en måneds forsinkelse lykkedes det endelig i går. Jeg vil gerne opfordre til at pappet bliver mast sammen samtidig med at det respekteres når der bliver sat skilte op.
Vi finder desværre også ting i køkkencontainerne som ikke har hjemme der dette høre hjemme på Kulbanevej.

Legeplads-Indvielse:
Så lykkedes det endelig efter flere års savn, legepladsen er næsten blevet helt færdig. Der skal endnu engang lyde en kæmpe tak til Jacob med at få legepladsen og forsikringen op at stå. Kl. 16.30 vil der blive afholdt en officiel indvielse hvor alle er velkommen.

Referat Brohavens sommermøde 04.06.2016 kl. 10 på Festpladsen

Formandens beretning
Vanding
Gitte, have 76 Opfordrede til at reglerne for havevanding samt øvrige vigtige regler, f.eks. for brug af haveredskaber i weekenden, blev hængt op i skabet ved indgangen.
Lene, have 86 Ønskede at forbuddet mod havevanding med havevander blev afskaffet, da det er mere vandbesparende.
Indbrud
Ingrid have 70 fortalte at hun havde fået stjålet sin knallert i haven. Derfor var hendes nye knallert udstyret med alarm. Hvis alarmen var til gene for nogen, bad hun om at man personligt rettede henvendelse til hende.
Vivi, have 63 spurgte om det var muligt at låse lågen om aftenen?
Jens svarede at det var ikke var muligt da der ifølge loven skal være fri adgang til haveforeningen i sæsonen. Det er heller ikke muligt at videoovervåge i sæsonen, da Københavns Politi kun har givet tilladelse hertil uden for sæsonen.
Kompostplads-affaldsplads
Formanden berettede at der er problemer med fremmedlegemer som potteskår, knive og lignende i kompostdyngerne. Der blev sendt billeder rundt til illustration, og det blev indskærpet at komposten kun er til organisk materiale. Billederne vil også blive omdelt til haveejerne.
Formanden nævnte desuden muligheden for at man kan henvende sig til bestyrelsen anonymt hvis man observerer at nogen kommer uvedkommende ting i komposten.
Dette afledte en debat om den hensigtsmæssige i en form for whistleblower-ordning. Konklusionen var at man bør kunne stå ved sine observationer og gerne må konfrontere andre haveejere hvis de ikke handler i henhold til reglerne. Der er dog mulighed for at henvende sig anonymt til bestyrelsen som så vi se på sagen.
Vivi, have 63 Roste Peter for det store arbejde med at få skik på kompostområdet.
Loppemarked
Loppemarkedet er flyttet til 7/8. Tilmelding til Søs, have 66 Eller Vivi, have 63.

Hjemmeside og Facebook
Ingrid i have 70 roste Maria og Per for det store arbejde med den ny hjemmeside.
Steen., have 47 Anførte at det var vigtigt at holde sig for øje at hjemmesiden er foreningens officielle organ til meddelelser. Der er også oprettet en Facebookgruppe, men den er privat og dermed ikke bestyrelsens ansvar.
Toilet og Skrald
Gitte, have 76 Opfordrede til at bruge børsten.
Jimmy, have 20 Anførte at der var skruet for langt ned for vandmængden ved toiletskyl.
Kurt Aanæs lovede at justere vandmængden.
Henriette, have 45 spurgte om man kunne komme dåser i flaskecontaineren hvilket blev bekræftet
Morten, have 37 Opfordrede til at man slog papkasser sammen inden de blev smidt i papcontainer.

Generalforsamling i HF Brohaven 2016

 23.02.2016 kl 19.00 i Frederiksberghallerne, Jens Jessensvej 20, 2000 Frederiksberg

 Referat

 1. Formanden byder velkommen

Kalman Legradi byder velkommen til hans første generalforsamling som formand. Formanden fortæller at der er sket en fejl, da vi har skrevet i indkaldelsen at Martin Bynge er på valg. Det er Jacob Teckemeier, som er på valg.

 1. Valg af dirigent

Anders Bartholdy, have 3, blev valgt som dirigent. Anders slog fast at generalforsamlingen var lovligt indvarslet samt beslutningsdygtig og overgav ordet til formanden.

 1. Formandens beretning

Denne beretning bliver en smule anderledes end de foregående år, da den moderne teknologi også har indhentet Brohaven.

Først vil jeg gerne byde velkommen til de nye haveejere, som vi fik i 2015:

– Henriette Poulsen som har overtaget have 45 i maj måned.

– Martin & Jan Petersen som har overtaget have 61 i juni måned.

– Carsten Jørgensen og Ole Carlsen har overtaget have 19 i juli         måned.

– Dennis Lagerbon har overtaget have 15 i sep. måned.

– Nicolai Smidt har overtaget have 40 i oktober måned.

Vi byder jer alle sammen velkommen og håber, at I må få lige så meget glæde af haven, som vi andre har og har haft.

Udover de nye haveejere har 3 af vores lejere valgt, at bytte deres haver ud med andre haver i haveforeningen.

Som I nok kan høre, har der været gang i salget af haver i 2015 og det er nok den sæson, i hvert fald i nyere tid, hvor der er blevet handlet flest haver og dette giver mig anledning til at fortælle lidt om vores venteliste.

Alene sidste år var der 20 personer ansat i BD eller DSB, som er blevet skrevet op på vor venteliste.

Da der i forvejen var mange skrevet op på ventelisten besluttede

bestyrelsen ret tidligt på sæsonen, at der måtte gøres noget så vi

kunne få ryddet op i listen. Vi besluttede derfor at samtlige på ventelisten, som vi kunne finde, ville få tilsendt en mail eller blive kontaktet på anden måde, for at finde ud af om de stadig er interesseret i at stå på listen. Kort fortalt har vi indført et gebyr på 100,- kr. pr. år for at stå på listen samt den regel, at man kun kan blive tilbudt en have 3 gange. Hvis man siger nej til en have 3 gange ryger man af ventelisten. Udover dette tiltag vil det koste et gebyr på 200,- kr. at blive skrevet op på ventelisten. Det er et krav for at man kan blive skrevet op på ventelisten, at man har en mailadresse eller kan kontaktes på en sådan.

Der er kontaktet ca. 75 personer og ud over dette, er der omkring 10 personer vi ikke kunne finde og af disse kontakter har knap 50 skrevet tilbage og betalt gebyret på 100,- kr.

Der er en kolossal interesse for at få en have i Brohaven og der er også mange som har spurgt om, hvor de står på ventelisten.

På den nye hjemmeside vil man i fremtiden kunne se hvor mange som er skrevet op til en have i Brohaven. Dette vil Kristian og hans team komme ind på senere.

Bestyrelsen har besluttet, at de som står på ventelisten kan kontakte den person, som er ansvarlig for ventelisten, så man kan få at vide, hvor man står på listen.

Som I sikkert har bemærket på indbetalingskortet med havelejen, er de 100,- kr. som vi ekstraordinært indkræver til maskinpark, blevet ændret til tilskud til legeplads. Bestyrelsen mener, at vi ganske enkelt ikke kan være bekendt, at Brohaven ikke kan fremvise en legeplads for alle de børn, som er herude. Der har nok ikke været så mange mindre børn i Brohaven som der er nu, så derfor skal vi også gøre noget for dem og det bringer mig til det næste emne vi vil derfor gerne fortælle jer om:

 

Legepladsprojektet:

Jacob har lavet et kæmpe stykke arbejde med bl.a. at få en forsikring i hus, samt skrevet en hel del ansøgninger til forskellige fonde.

Jacob og vi fik afslag på afslag.

Vi havde faktisk opgivet håbet om økonomisk hjælp og var tæt på at gå til plan B, da jeg en fredag formiddag blev jeg ringet op af en kvinde, som havde prøvet at få fat i Jacob. Da dette ikke lykkedes, måtte hun nøjes med mig. Jeg blev spurgt om nogle forskellige ting ifht. vor haveforening. Denne kvinde var fra FL Smidt fonden og de havde besluttet, at de godt ville give os 30.000,- kr. til vores projekt. Dette har gjort, at Jacob fik mere blod på tanden og har søgt flere fonde om penge.

Endnu engang stort tillykke til Jacob og jeg synes, at du selv skal have lov til at fortælle om vores legepladsprojekt. Jacob ordet er dit.

Jacob orienterede om projektet som vi regner med vil starte op 2. kvartal 2016.

Stor tak til Jacob med det store arbejde og det fine resultat indtil videre.

Nu tilbage til vores beretning og hvad der er sket i sidste sæson.

Indbrud:

Hans kunne sidste år berette om over 60 indbrud i vinterhalvåret 2014-2015, han skal altid ”prale”. Det tal kan jeg ikke komme i nærheden af, vi har indtil nu haft 5 haveejere, som har haft ubudne gæster.

Om det er skiltene med videoovervågning, eller det at nogen har gjort det mere besværligt at komme ind i husene, eller det at der hver dag kommer nogen i Brohaven og at nogen endda bliver lidt længere tid derude efter mørket er faldet på, er uvist. Tak til alle jer, som passer på os alle sammen.

Affaldshåndtering:

Vi var dårligt kommet i gang med sæsonen, da der blev strejke blandt skraldemændene, hvilket betød at vi i flere uger ikke fik tømt vores skraldecontainere.

Jeg vil godt takke jer alle for, at I respekterede de skilte vi satte op og ikke bare smed husholdningsaffald ved siden af containerne.

Når dette så er sagt, er der stadig nogle som ikke ved, hvad husholdningsaffald er, det er ikke gryder, potter, pander, tæpper,

gammelt tøj osv.

Store stykker pap som har indeholdt møbler, grill osv. bliver også fyldt i papcontaineren og endda lagt ved siden af. Langt de fleste af disse ting er kommet med bil og vi er så heldige, at mindre end 3 minutters bilkørsel herfra ligger en stor og moderne genbrugsstation, som meget gerne modtager de ting, som vores containere ikke kan klare.

Storskraldscontainere:

Københavns Kommune er begyndt at tage et gebyr på 2.100,- kr. inkl. moms, så når de enkelte haveejere bestiller en container, skal man regne med at skulle betale dette gebyr til kassereren. Det skal dog retfærdigvis siges, at vi endnu ikke har modtaget nogen særskilte regninger for lån af containere.

Når vi nu snakker om storskraldscontainere, vil vi gerne komme ind på, hvornår der bliver kørt skrald og i øvrigt andre ting så som grus og perlesten. Da vi er flere, som er arbejdsramte og de ældre herude, som har lavet et stort stykke arbejde med at køre disse ting ikke bliver yngre, har vi besluttet, at vi fremover kører i weekenden samt helligdage, når disse fællesarbejder skal laves.

VR-Dage:

Vi har i sidste sæson måttet konstatere, at antallet af folk som mødte op, var det laveste i mange år. Dette gjorde, at vi ikke fik nået alt det, vi gerne ville. Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at man møder op på disse dage, da det er en rigtig god anledning til at mødes med mennesker, som man normalt ikke snakker så meget med og jeg skal hilse at sige, at det er rigtig hyggeligt og tag gerne børnene med.

Kompostarealet:

Det at komme af med vores grøntaffald samt grene, jord etc. har altid været en opgave for os, for vi er ikke særlig gode til at afhente komposteret jord i samme tempo, som vi afleverer vores grøntaffald. Vi har for nogle år tilbage taget arealet bag gårdspladsen i brug til dette formål og vi var mildt sagt ikke særlig gode til at systematisere processen, selv om intentionerne var der, og det voksede os over hovedet, se bare på den store grenbunke, som ligger dernede.

Sidste år gjorde Peter og Morten så tiltag til at systematisere hele processen dernede. Der blev indkøbt hegnspæle, så man kunne indramme de forskellige affaldsbunker. Der blev sat store og tydelige skilte op, hvor man skulle lægge det forskellige affald og vi fik stillet et skraldestativ op, som er beregnet til plastsække, plastpotter og lignende, som ikke kan komposteres.

Hvordan er det så gået?

Peter, som har lavet et stort stykke arbejde dernede, har gjort status og sendt os sine betragtninger samt overvejelser om det fremtidige arbejde dernede. Bestyrelsen er helt enig med Peter.

Det er stort set gået meget godt og de fleste af os respekterer den indsats der er gjort dernede, for at vi skal få det optimale ud af det, dog er der stadig nogle som ikke helt kan finde ud af, hvad grøntaffald er, men det skal nok komme ved fælles hjælp. Jeg skal blot nævne et par ting som Peter og vi ikke er helt tilfredse med:

Den køreslidske, som er beregnet til at køre sin trillebør op ad, så der er plads til mere, er flere gange blevet dækket til, så Peter og nok også andre, har måttet lede efter den næsten ligesom man leder efter en nål i en høststak. Den må gerne flyttes indimellem.

En anden lille ting jeg vil nævne er, at det skraldestativ som er placeret ved lågen ud til pladsen, er til plastikposer og lignende som har indeholdt grøntaffald.

Den er ikke beregnet til køkkenaffald og slet ikke til betonstykker.

Som jeg sagde tidligere har Peter nogle ideer til, hvordan vi får det optimale ud af kompostarealet, og det skal lige nævnes, at dette gælder ikke fliesdelen. Peter har tilbudt sig selv som ”kompostmand”, som han selv kalder det, og dette har vi selvfølgelig takket ja til. Det vil i praksis betyde, at det er Peter som kører kompostdelen og de ting som skal laves dernede, dog selvfølgelig med reference til bestyrelsen, hvis der kommer noget økonomi indover og andre ting ifht. BD.

Bestyrelsen er helt trygge ved den aftale.

Det skal til sidst lige nævnes, at der i løbet af året vil blive plantet græskar oven på kompostbunkerne, så det til efteråret vil være muligt at høste græskar, hvis alt går som planlagt. Det bliver spændende at følge med i Lene’s projekt.

En anden ”mindre” ting og opgave vi har i det område er vores fliesbunke og vi skulle gerne have fjernet det meste af den i denne sæson og bestyrelsen vil, i lighed med tidligere, indkalde til hjælp så at vi kan komme den til livs. Hvis vejret er til det og vi er folk nok, vil vi allerede gå i gang på VR-dagen.

Maskinpark:

Som tidligere nævnt har bestyrelsen ændret på ordlyden på giroindbetalingskortet fra ”tilskud til maskinpark” til ”tilskud til legeplads”. Dette har vi gjort, fordi vi synes, at nu har de store børn ”legetøj” nok og fordi det er meget dyrt, at købe en eller anden form for gravemaskine, så vil vi hellere leje en gravemaskine et par gange om året og så passe godt på det vi har nu.

Fester:

Der har de senere år været et fald i deltagere til vores sommerfester samt høstfester og det synes vi er ærgerligt. Bestyrelsen har drøftet dette for at prøve at finde ud af, hvad vi kan gøre for at flere deltager i disse arrangementer.

Vi har til at starte med valgt at flytte sommerfesten, så den først starter kl. 17:00 for måske derved at få flere til at deltage.

Vi vil meget gerne nedsætte et lille udvalg som skal se på, hvad vi kan gøre for at få flere til at deltage.

Jeg kan sige at før i tiden havde vi en revy til høstfesten. Det var nogle haveejere som fandt på at lave nogle forskellige numre som de så optrådte med og det var altid meget festligt.

Hvis der er nogle som gerne vil være med i sådant et festudvalg må man meget gerne kontakte mig.

Børnedagen er blevet så stor en succes og vi har nok aldrig haft så mange børn herude som vi har nu, og denne festdag fortsætter selvfølgelig igen i år og sodavandsdiskoteket om aftenen løber også af stabelen. I år er det Mette, som er tovholder på denne event.

Oversvømmelser:

Vejret har ændret sig, i hvert fald på sådan en måde at vi de seneste sæsoner har haft oversvømmelser i et bælte tværs gennem haveforeningen og nede bag haverne 17-37. Vi har i bestyrelsen drøftet, hvad vi kan gøre. Først og fremmest er grøften fyldt op bag førnævnte haver og da Banedanmark ikke udviser den store interesse for at hjælpe os, må vi prøve at finde på andre alternativer.

Mht. de oversvømmelser som er oppe midt i haveforeningen, har jeg kontaktet to af vores egne medlemmer, som gerne vil kigge på vores problemer og komme med forslag til, hvad vi evt. kan gøre for at imødegå oversvømmelser i fremtiden. Dette gøres i samarbejde med Jacob, som også har kontakten til Banedanmark. De to personer jeg snakker om er, selvfølgelig havde jeg nær sagt, Anders og Jesper.

Adresseregler:

Som I jo nok ved er adressereglerne blevet ændret og det betyder, at alle haver skal have et synligt nummer. Vi har samtidig pillet de gamle vejnavne ned, som vil blive erstattet med numre som viser hvilken vej man skal gå, for at finde frem til de enkelte haver. Jens har lavet et oplæg som vi har sagt god for og i nærmeste fremtid vil de nye skilte blive sat op. Vi vil også gerne bede jer alle om, hvis I ikke har det i forvejen, at få sat et synligt nummer op i jeres have.

Jeg skal lige nævne at auktionen senere over de gamle skilte forventes at indbringe et sted mellem 2,- og 300.000,- kr.

Lidt af hvert:

-Sidst på sæsonen havde vi brand i et af vores elskabe og jeg vil gerne takke jer som var hurtige og opdagede dette og fik ringet til brandvæsenet og DONG. Dong fik forholdsvis hurtigt reetableret strømmen og sidst på eftermiddagen havde alle strøm igen.

Det er ikke til at sige med 100% sikkerhed, hvad der forårsagede branden, men et godt bud fra brandvæsenet, som jeg snakkede med, var, at det kunne være en dræbersnegl!!!

Det kunne det godt have været, men der var ingen spor af den.

Denne hændelse gør, at vi tænker på at sætte nogle brandslanger op forskellige steder i foreningen, så hvis uheldet er ude kan vi forhåbentlig mindske skaderne. Denne foranstaltning er forholdsvis billig, men kan have en stor effekt.

-Vores kasserer, Hanne, er ved at undersøge, om vi fremover kan sende giroindbetalingskort ud på mail. Vi vil derfor sørge for, at vi får opdateret de data, vi har på jer. Dette arbejde gør vi i starten sæsonen, hvor vi går en tur og hilser på jer alle.

Der har været meget tale om havevandringer og om de løftede pegefingre, dette måtte medføre. Det er absolut ikke det sjoveste at dele advarsler ud til vores medlemmer, men nogen gange er det nødvendigt. Jeg synes generelt at vi har en pæn og præsentabel forening og vi får da også meget ros fra folk som kommer udefra, som synes at det er nogle rigtig fine haver vi har. Lad os alle fortsætte med at holde den standard og hvis nogen skulle komme i bekneb for tid af den ene eller anden årsag, så sig det til os, så vi ikke skal gå rundt og uddele unødvendige advarsler.

Kristian har udarbejdet en velkomstfolder som vil blive uddelt til alle fremtidige nye haveejere. I den står alle de oplysninger, som nye haveejere bør vide. Folderen er ved at blive opdateret da der er data som står der som ikke er rigtige efter denne generalforsamling. Jeg vil i denne forbindelse gerne sige, gå ind og hils på vores nye medlemmer for det er altid svært at komme ind i et fællesskab.

Udlejning af Banely:

Formanden har unødigt blandet sig i kasseren’s arbejde og dette har bevirket at Banely allerede er blevet lejet ud på nogle datoer.

For at dette ikke sker fremover vil vi føje et punkt til ordensreglerne hvor der står fra hvornår man kan leje Banely.

Det vil højst sandsynligt være fra d. 01-02 til 01-10 i den indeværende sæson. Men mere om dette på den nye hjemmeside.

Bistader:

Morten(37) fortalte at Gert(73)  og han selv ville sætte et bistade op men manglede hjælp til dette arbejde. Interresserede må meget gerne henvende sig til Morten.

Ja nu er jeg ved at løbe tør for ord, men der er lige noget jeg vil sige på falderebet:

Der er nogle folk som gør en ekstraordinær stor indsats for at vor dejlige haveforening og der skal herfra lyde en stor tak til dem:

-Kurt, sjakbejs i vandsjakket, vores altmuligmand samt flagmand.

-Vandsjakket, Jørgen, Flemming og Rene bedre kendt som Rylle.

-Hanne som sørger for holde vores toiletter rene.

-Jimmy som sørger for at vi alle kan få gas.

– Per og nu også Maria for at vores hjemmeside fungere.

– Peter som prøver at få styr på vores kompostbunke.

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke vores bestyrelse for et godt samarbejde, som synes jeg bliver bedre og bedre. Det at sidde i en bestyrelse i dag er ikke bare lige.

Med disse ord vil jeg gerne sætte beretningen til debat.

Spørgsmål fra salen.

 • Legeplads forslag til, at vi får opsat en stige, så det er lettere for forældre til de små børn kan komme op på. Det tages med i overvejelserne.
 • Aksel Forslag om, at de nye medlemmer på generalforsamlingen rejser sig og bliver budt velkommen. De nye medlemmer som var tilstede, rejste sig, og blev budt velkommen med klapsalver.
 • Jimmy spørg ind til forslaget om, at der opsættes vandslanger op. Der blev svaret, at de skal bruges af brandvæsnet. Det er ikke besluttet, om der arbejdes videre med dette.
 • At el skabene lukkes i bunden, så sneglene ikke kommer ind i skabet. Det blev taget til efterretning.
 • Spørgsmål til hjertestarter og om videoovervågningen virker. Hjertestarter blev drøftet, der kom input fra salen, og bestyrelsen redegjorde for, at mulighederne er blevet undersøgt. Inputtene er taget til efterretning. Videoovervågningen ser ud til at have en positiv effekt.
 1. Regnskab 2015
  Regnskabet blev fremlagt for generalforsamlingen og der var åbent for at stille spørgsmål.Kurt have 44 har spurgt ind til hvorfor der ikke er betalt for parkeringsplads. Regningen er betalt i januar, da regningen først er tilgået i januar 2016.Derudover var der ikke spørgsmål eller indvendinger og regnskabet blev godkendt.
 1. Godkendelse af budget og fastsættelse af haveleje
  Budgettet blev gennemgået, og der var mulighed for at stille spørgsmål. Budget blev godkendt og haveleje fastsat uændret.
 1. Valg

– Kasser Hanne Habekost – modtager genvalg. Hanne blev genvalgt.

– Bestyrelsesmedlem Jens Behrens – modtager genvalg. Jens blev genvalgt.

– Bestyrelsesmedlem Morten Rahbek – modtager genvalg. Morten blev genvalgt.

– Bestyrelsesmedlem (for 1 år) –  Kristian Thrane Vammen udtræder af bestyrelsen

Bestyrelsen indstiller vor nuværende suppleant, Jacob Teckemeier. Jacob blev valgt for et år.

– Suppleant Jacob Teckemeier – modtager genvalg.
Da Jacob er valgt ind i bestyrelsen mangler vi en suppleant. Bestyrelsen har kigget på vores sammensætning. Kristian har for ca. ½ år siden meddelt, at han desværre ikke er i stand til at fortsætte i bestyrelsen p.g.a. arbejdsmæssige årsager. Da Kristian meldte ud begyndte vi alle at kigge os rundt og vi var alle meget hurtige enige om at det meget gerne måtte være en kvinde som blev valgt. Valget for os blev gjort rimeligt let da hun under samarbejdet med bl.a. Kristian gav udtryk for hun gerne ville arbejde med foreningsarbejde.

Kvinden jeg snakker om har faktisk været herude i ca. 25 år. Hun er uddannet pædagog, 35 år gammel og arbejder i børnehuset Ærtebjerg. Hun har en kæreste, Martin som arbejder som kok og sammen har de Freja som fylder 3 år i april.

Bestyrelsen vil gerne indstille Maria Hilstrøm Andersen, have 50, som i øvrigt er datter af Allan Andersen, til bestyrelsessuppleant med valg for et år.
Maria blev valgt.

– Revisor – Bestyrelsen vil gerne indstille Anders Bartholdy. Anders blev valgt.

– Revisorsuppleant – Bestyrelsen vil gerne indstille Kristian Thrane Vammen. Kristian blev

valgt.

 1. Indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen

Det hidtidige bidrag til maskinpark på 100kr pr. have pr. halvår foreslås ændres til med uændret beløb:

”Bidrag til etablering af legeplads”. Forslaget blev drøftet og vedtaget

 1. Præsentation af ny hjemmeside
  Den nye hjemmeside blev gennemgået.
 1. Afslutning

Bier (Morten og Gert). Der er planer om at vi får bistader i haveforeningen, og der opfordres til, at hvis man er interesseret i at være med.