Referat fra Sommermøde 2017

Velkommen alle sammen til sommermødet.

Jeg vil gerne starte med at byde en særlig velkomst til de nye have ejere i have 17, nemlig Sif Jensen og Thomas Hansen og også velkommen til Henrik Jørgensen i have 72.

Henrik kan desværre ikke være her i dag da han har valgt at prioritere sit eget sølvbryllup.

Da dette sommermøde er en orientering fra bestyrelsen kan der intet besluttes men alt kan drøftes.

Jeg vil starte med at sige at bestyrelsen har konstitueret sig således: NF Jens Behrens, BM Morten Rahbek                  BM Jacob Teckemeier, suppleant Martin Bynge og suppleant Maria Hilstrøm. Kassere Hanne Habekost og formand Kalman Legradi er valgt direkte på GF.

Ventelisten er meget aktiv og der er indtil nu i år 10 som har skrevet sig op så listen nu indeholder 50 navne.

På GF efterlyste vi en person som ville varetage gassalget og minsandten om der ikke var noget som meldte sig. Marianne og Gert i have 73 ville godt tage tjansen og som jeg hører det virker den ordning de har lavet ok, og man kan stadig lave aftaler med Gert om kontant betaling. Jeg synes at alle burde købe sin gas hos os selv da der trods alt bliver lagt et stykke arbejde i det. Tak til Marianne og Gert for at I har taget udfordringen op.

Ja hvad er der så i øvrigt sket siden Generalforsamlingen en GF hvor vi inviterede KK’s rotteeksperter til et foredrag. Vi var 55 haver repræsenteret og jeg synes at vi fik et godt indblik i hvordan rotter opfører sig og hvad vi kan gøre for at afhjælpe problemet. Jeg er i løbende kontakt med Michael og han siger at der måske kommer stramninger til næste år mht. rottebekæmpelse.

Nu vi er ved rotter så har foreningen to gange i år haft besøg af nogle af disse denne gang var det så de tobenede som huserede. Første gang var de inde 3 eller 4 steder og her for ganske nylig var de inde 12 steder. Vi tror umiddelbart at det var nogle unge rotter som kedede sig for som jeg har hørt det er der forsvundet en boremaskine nogle øl og en smule andre drikkevarer. Der er blevet rodet i nogle skabe og skuffer og de har siddet og drukket øl og vin et par steder. Hvis man har haft indbrud så skal man altid huske at anmelde det til politiet ifht. forsikringen. Det skal også siges at hvis der er efterladt nogen former for DNA spor, så rør det ikke før I har talt med politiet.

Så har over 90% af vores haver mulighed for at få el i sit hus. Der var 30 haveejere som fulgte opfordringen til at som minimum få el til skel, tak for det. Det har været et sejt træk for dem som har fået el indlagt ja og der vist stadig et par stykker som ikke har fået måleren endnu.

DONG har udskilt en del af forretningen til Radius og i dag skal alting foregå elektronisk og det kan tage sin tid. Men DONG skulle nok sørge for at få sine penge i hus før de egentlig havde leveret varen. Nu håber jeg at det snart går i orden med de sidste. Vi var 6 mand som på en formiddag fik kørt 8 tons perlesten ud på gangene, vi kunne godt have brugt en eller to m/k til så vi også kunne rive det ordentligt ud, så nu er vores gange er blevet nogenlunde reetableret og så vil de blive stående som nu frem til 2020 hvor det så igen er tilladt at grave i gangene.

Der er desværre nogen som ikke ved hvad forskellen er på køkkenaffald og ikke køkkenaffald, det er mange forskellige ting vi ser ligge i køkkenaffaldscontainerne og jeg blev godt nok lidt ærgerlig i hovedet da jeg kom hjem mandag fra arbejde og så at nogen havde lagt flamingo ved siden af containerne da disse var overfyldt. Jeg vil meget indtrængende opfordre til at det som ikke hører til i køkkenaffald køres over på genbrugsstationen eller man gemmer tingene i egen have til der bliver storskrald. Og hvis man har holdt fest i sin have eller i Banely så vent med at komme store sække med affald i containerne til tirsdag efter de er blevet tømt. Containerne burde blive tømt tirsdag og fredag.

Jeg har i øvrigt været en del i dialog med KK omkring vores papcontainer og i skrivende stund er den stadig ikke blevet tømt.

Nu vi er ved det negative så vores kompostmand som lægger et stort arbejde i at holde kompostpladsen i fin stand ved at være godt gammeldags knotten i hovedet:

Nu har Peter og Morten igen fået sat skik på området og gud hjælpe mig så er der stadig nogle som ikke kan læse eller også er der nogen som ikke ved hvad kompostaffald er, Det er ikke sodavandsdåser, ikke plastikposer, ikke plastbakker fra blomster og jeg ved ikke hvad Peter har fundet dernede. Der ligger et kørebræt op ad den kompost som er åben, det skal flyttes en gang imellem så Peter ikke skal bruge tid på at finde det begravet i græs og andet kompostaffald som tilfældet var i mandags. En stor tak skal lyde til Peter for at prøve at holde pladsen fin og også en stor tak til Morten for at bruge det meste af en weekend med at få kompostpladsen kørt sammen.

Nu er der kommet hjertestarter op som de fleste af jer nok ved. Den er placeret i den gamle telefonboks ved Banely. Når sæsonen er slut så vil den komme i vinterhi da den ikke kan tåle frost.

Igen i år var det ikke nok med en storskraldscontainer og vi rekvirerede en til som skulle fyldes dagen før Store Bededag og så først afhentes om mandagen men bedst som holdet var kommet i gang forsvandt containeren og der var enkelte som ikke fik sit affald med, men det skulle der været taget hånd om. Jeg har skrevet til KK at den container bør de ikke sende os en regning på.

Vores VR-dag, vedligehold og rengøring, var i år velbesøgt dog var jeg i starten noget bekymret da jeg manglede nogen af de unge kræfter til at hjælpe med at sætte legepladsen op. De kom heldigvis og vi fik lavet en hel del ting bl.a. blev der gjort et stort indhug i flisbunken og legepladsen blev sat op. Der er nogle som synes at det at vi skal mødes kl. 09.00 er tidligt og vi har drøftet i bestyrelsen om vi skal rykke tidspunktet. Der er enighed i bestyrelsen om at vi beholder mødetidspunktet til kl. 09.00. Stor tak til jer som mødte op, vi blev over 50 og nogle nye ansigter dukkede også op.

Bestyrelsen har drøftet om vi skal indføre en eller anden form for betalingssystem for ikke at møde op på VR-dagen. Jeg ved at I mange foreninger som vores er der pligt arbejde og det koster ikke at møde op. Det er dyrt hvis vi skal til at hyre folk ind til at arbejde for os. Men det er noget vi vil tænke nærmere over frem mod næste GF og vi høre meget gerne jeres mening om den sag.

Ugen efter VR-dagen påbegyndte vi renoveringen af nogle af vores fællesbygninger og Kurt, Torben og Finn tak skal I have for det store stykke arbejde I har lagt. Og også en tak til jer som også gav en hånd med.

I øvrigt synes jeg at vi skal give Kurt en stor hånd for at han passer på os.

 

Dem af jer som er på internettet har set at der er livlig aktivitet på vor hjemmeside og vi prøver også at holde jer ajourført med alle de informationer som skal ud. Tak til Maria og Per for at holde styr på vor hjemmeside.

Jeg startede med at sige at vi har fået nye haveejere men der er også andre som har bygget et par huse i vor forening. Jeg er ikke sikker på om Jens er blevet kontaktet ifbm byggeriet og de har i den sidste uge endda været så frække at udvide deres boliger, men Jens, jeg synes at du skulle gå derned engang og spørge dem om hvad de har tænkt sig, hvis du altså kan få audiens hos dronningerne. Det er selvfølgelig bierne jeg snakker om og denne gang er det lykkedes at få dem til at blive. Martin og Morten har hen over vinteren været i biskole og nu har de sammen med Gert fået sat et par bistader op, og jeg skal hilse og sige at der er livlig aktivitet dernede. Der er lagt nogle billeder op på hjemmesiden hvor de herrer poserer i stiveste puds og viser det første honning frem.

En af de største dage på året er vores børnedag og i år var ingen undtagelse. Det er fantastisk at se Brohavens børn rigtig hygge sig og på den måde danne venskaber på tværs i foreningen og også lærer hvordan at færdes i foreningen.  Op mod 60 børn deltog i børnedagen og der var 20 til spisning om aftenen, i øvrigt 20 børn som kom rigtig godt ud af det med hinanden. Stor tak skal lyde til Mette som styrmand men sandelig også Louise og Michael for det store arbejde I har lagt for at denne dag endnu engang blev en stor succes og jeg ved at næste år vil der komme noget ekstra på da Brohaven fylder 75år. En tak skal også lyde til alle jer som på en eller anden måde hjalp til.

Jeg sagde lige før at Brohaven fylder 75 år i 2018 og idfb. har bestyrelsen nedsat et jubilæumsudvalg og det er godt i gang med de forberedende øvelser. Lige nu arbejdes der med at festen skal holdes her på festpladsen under et stort telt så hvis der er nogen som har nogle forbindelser til noget teltudlejning så kontakt lige Morten eller Martin, i udvalget er også Maria og Hanne.

Når jeg siger fest udvalg så er der endelig nogen som har samlet stafetten op og meldt sig til et festudvalg omkring vor sommerfest og vor høstfest. De driftige mennesker har mange gode ideer og som I nok har set på den invitation som er sendt ud så vil der komme nogle ændringer allerede i dag. Udvalget består lige nu af Ingrid og Maria og med god hjælp fra Inge er der lagt op til nogle forandringer allerede i dag.

Om 3 uger er Sankt Hans aften overstået ja tiden flyver afsted. Det er igen i år sådan at der vil blive lavet et Sankt Hans bål for de mindste børn, dette skulle starte kl. 18.00 så vidt jeg er orienteret og styres af Jesper. Det store bål tændes kl.21.00 men vi er desværre løbet ind i et lille problem: Hvis der er nogen som har lyst til at lave en heks til bålet må de meget gerne melde sig til mig og hvis der er en person som sammen med mig vil lave bålet så er man også velkommen til at melde sig til mig ( var det måske noget for en af de herrer i bestyrelsen)?

Om lidt er der snart hækklipning og straks derefter vil bestyrelsen gå en kritisk havevandring. Vi må sige at vi er slækket lidt af på den så dem af os som ikke helt følger det som står i vores ordensregler og vedtægter vil nok få en bemærkning om at få bragt tingene i orden. Dette gælder både hækkenes størrelser, manglende hæk samt ukrudt omkring og i hækken men det gælder også manglende synligt husnummer samt manglende havelåge.

  1. 16 juni har Maria sørget for at der er vinsmagning i Banely og det er stadig muligt at tilmelde sig.

Her i løbet af de kommende uger vil nogle driftige mennesker lave en spørgeundersøgelse for alle haver i Brohaven. Denne undersøgelse går kort fortalt ud på at finde ud af hvad vi vil med vor dejlige forening. Bestyrelsen støtter op omkring denne undersøgelse.

Dette var ordene fra bestyrelsen og jeg håber at I vil komme med nogle kommentarer til beretningen og også meget gerne spørgsmål og ris eller ros.

 

Spørgsmål og kommentarer til bestyrelsen’s orientering.

Der var en livlig debat omkring at der skulle evt. indføres en eller anden form for betalingssystem og bestyrelsen fik mange gode input om hvad man kunne gøre.

Ingrid orienterede om den forestående brugerundersøgelse.

Mht. den affaldsordning vi har var der også en god debat om og der var flere gode input bl.a. skal vi have flere containere, Københavns Kommune har indført affaldssortering på alle parametre og det kommer nok også til os. Også her har bestyrelsen taget de betragtninger der kom til efterretning.

Vi kom ind på vores trillebører ved lågen. Det skal respekteres at man ikke må låne en trillebør som står ved lågen. Det er tilladt at låne haveforeningens 2 vogne som står ved lågen, de skal bare stilles tilbage straks efter de er blevet benyttet.

De cykler som står I foreningens cykelstativer skal være aktive ellers bliver de flyttet.

Hvis nogen har batterier tilovers efter man har fået indført el så kan man stille dem ned i laderummet.

Finn tilbød sig som leder af det malerteam som snart skal til at male nogle af vores fællesbygninger.

Toiletter vil blive renoveret næste år det er en prioritering.

Der afsluttedes med et 3-foldigt leve for Brohaven og derefter var der bankospil.

 

 

 

  

 

Om hfbperle

Webmaster HF Brohaven
Dette indlæg blev udgivet i Nyhed. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.