Lukkeliste

Her en samling gode råd til at få lukket ordentligt ned for vinteren.

Adskil og tøm vandrørene. Luk enderne af med plastik poser. Lad haner stå åbne, husk at få dem lukket igen inden vandet tilsluttes igen om foråret. Vandslange afmonteres og tømmes.

Sluk for gassen til køleskab, komfur mv. Køleskabet tømmes, vaskes af og efterlades åbent.

Pak havemøbler mv. væk. Hynder pakkes i plast og tages evt. ind.

Tøm regnvandsbeholderen, og sikre den mod overløb.

Pga. risiko for hærværk anbefales det at tage alle madvarer hjem i vintersæsonen.

Ligeledes anbefales det at tage alle værdigenstande med hjem, da vi desværre oplever indbrud. Herunder også værktøj.

Luk døre og vinduer, og fastgør eventuelle løse ting, som ville kunne tage sig en flyvetur i efterårets stormvejr.

Foretag eftersyn af tag og tagrender og rens hvis nødvendigt.

Tag batterier ud af brandalarmen.

Tilføjelse efter anbefaling fra elektriker:
sluk hovedkontakten på el-måleren (hvis du ikke har en fryser eller lignende kørende), så undgår du, at din el kan tappes udefra; kan give en ubehagelig regning 🙄