Opgaver til VR dag

Gode havevenner.
Følgende prioriteres på var dagen imorgen.
parkeringspladsen rengøres. Husk at køre jeres biler 1/2 meter tilbage.
kompostareal incl grenladsen ryddes op og pileurt fjernes ved grenpladsen og evt flisning.
Pileurt fjernes have 14.
borde bænke sættes på scenen og derefter slås græsplænen.
Banely skal gennemgås og ukrudt derfor fjernes.
Ukrudt fjernes fra indgang til have 42.
oprydning i Banely.
Og andet forefaldende arbejde.

Der er lidt mad i Banely kl. 12.00 og derefter er det fyraften og fortsat god weekend til alle.

Vel mødt husk vi starter kl. 9.00.

Pva. Bestyrelsen.
Kalman

Udgivet i Nyhed | Kommentarer lukket til Opgaver til VR dag

VR dag / fælles arbejdsdag

Kære alle havelejere

Husk imorgen lørdag, at vi har vores fælles Vedligehold og Rengørings dag.

Vi mødes kl. 9 på pladsen (ved legepladsen) og opgaverne fordeles. Der er opgaver til alle og børn er velkomne.

Der spises fælles frokost I Banely.

Udgivet i Nyhed | Kommentarer lukket til VR dag / fælles arbejdsdag

Havevandring

Gode havevenner.

Bestyrelsen har i dag været på havevandring som vi lovede for en månes tid siden, efter den vandring vi havde der.
Langt de fleste haver ser fornuftige ud men der er haver som ikke er gode til at overholde foreningens ordensregler.

Vi fandt på vores tur enkelte haver som endnu ikke havde fået
klippet sin hæk.

Der var desværre også en del hække som – efter at hækkene er blevet klippet – stadig er for høje, over 110cm.

I mange hække var der fremmede vækster og udenfor flere haver
var der meget ukrudt.

Der var enkelte haver som stadig havde højt græs stående, dette er ikke nødvendigt længere, så dette må gerne klippes så græsfrø ikke flyver rundt i andre haver.


Det ser ud til at Japansk pileurt er ved at overtage nogle haver, dette SKAL I gøre noget ved og de opgravede
planter skal lægges i plastikposer og smides i køkkenaffald og IKKE på vor grøntaffaldsplads. (Spørg bestyrelsen hvis du er i tvivl)

Bestyrelsen har besluttet at alle ovenstående forhold skal bringes i orden snarest og senest d. 1 sept ellers kan det få konsekvenser.
Der vil blive sendt en mail ud til jer som vi mener det kan få konsekvenser for, men tag nu alle ud og kig på jeres haver
og se om I kan være nævnt ift. ovenstående.

Pva. Bestyrelsen
Kalman

Udgivet i Nyhed | Kommentarer lukket til Havevandring

Oversigtskort loppemarked

Udgivet i Nyhed | Kommentarer lukket til Oversigtskort loppemarked

Storskrald

Udgivet i Nyhed | Kommentarer lukket til Storskrald

Loppemarked

Udgivet i Nyhed | Kommentarer lukket til Loppemarked

Høstfest!

Udgivet i Nyhed | Kommentarer lukket til Høstfest!

En besked fra gasholdet


Vi har haft mulighed for de sidste par måneder at ombytte vore gule 11kg gasflasker til 11kg Alu-flasker kvit og frit.
Det er ikke sikkert at vi har den mulighed fremover så derfor vil vi gerne bede alle som har gule gasflasker stående og gerne vil have Alu-flasker fremover om at få disse ombyttet snarest muligt da vi som sagt ikke ved om det kan lade sig gøre fremover uden en meromkostning.
Rylle og Kalman.

Udgivet i Nyhed | Kommentarer lukket til En besked fra gasholdet

Havevandring

Gode havevenner.
Bestyrelsen har tidligere i denne uge været på havevandring og der er konstateret følgende uregelmæssigheder:
-Ukrudt på havegangene.
-Hække der var højere end 110cm efter de er blevet klippet.
-Buske og træer som hænger ud over hækkene.
-Højt græs, som kan være til gene for naboer.
-Fremmedvækster i hækkene.

-Skæve hække.


Ovenstående forhold skal bringes i orden.
Vi har desuden evalueret på om det er nok med hækklip 1 gang om året, som vi lovede på GF 2019 og vi mener at vi skal beholde denne ordning da den er til gavn og glæde for alle. Vi afholder havevandring om en måned til vores bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen.

Udgivet i Nyhed | Kommentarer lukket til Havevandring

Farligt affald


Som de fleste nok har bemærket er der kommet et metalskab ved affaldsområdet.
Dette er til farligt affald, dvs ting, der ikke må puttes i vores normale affaldsbeholdere.
Der vil blive uddelt brochurer til alle haver og sat vejledning op i montren ved toiletterne og på selve skabet.
I bedes VENLIGST respektere vejledningen og IKKE sætte beholdere over 10 liter i skabet, disse skal I selv stadig aflevere på genbrugspladsen.
Skabet er aflåst med en kodet hængelås. Denne skal sættes på efter brug da vi ikke ønsker nogle uheld i forbindelse med et åbentstående skab.
Koden fremgår af brochuren.

Bestyrelsen

Udgivet i Nyhed | Kommentarer lukket til Farligt affald