Vr dag!

Gode havevenner.

Årets sidste VR-dag blev afholdt i går.
Bestyrelsen havde på forhånd uddelt arbejdet ligesom sidste gang.
Vi var knap 40 som deltog og vi nåede næsten alt dog kunne vi godt ha brugt ca. 10 par hænder til.
Vi fik desværre ikke gjort noget ved parkeringspladsen men pyt, vi manglede folk til at
rydde ukrudt ved Banely og fra lågen og op til have 42, men de folk der var knoklede, til al held var det ikke for varmt
ej heller kom der regn så vejret var med os. På kompostpladsen og grenpladsen blev der også ryddet op så hele pladsen fremstår
utrolig pæn og friseret. Thomas have 42 havde på forhånd påtaget sig den store opgave at rydde op på bålpladsen. Pladsen må godt bruges men kun hvis der er en eller flere voksne tilstede. Jeg synes at I alle skulle unde jer at gå en tur ned og se hele pladsen for den kan vi virkelig være stolt af, så lad os alle sørge for at holde den i den flotte stand den er i i dag og respektere de skilte som Mol og Kristian har sat op.

Vi havde i ugens løb besøg fra en anden haveforening som gerne ville vide mere om hvordan vi håndtere vort gren og grøntaffald som
blev til den fine kompostjord og der var stor begejstring over den måde vi håndtere tingene på herude. Så vi kan alle sammen
godt give hinanden et klap på skulderen og sige at vi er gode, lad dette fortsætte.

Hanne og hendes fantastiske team af meget dygtige kvinder havde lavet en mindre buffet til os men det var ikke helt almindeligt,
nej, der blev bogstaveligt talt serveret for os. De fantastiske damer havde sørget for at det hele fra start til mål foregik i stor respekt
til corona. Der blev serveret flæskesteg og frikadeller med rødkål og agurker og rugbrød som blev smurt hvis man ville det. Derefter var der som sædvanlig
kaffe og masser af kage.
Stor tak til Hanne og hendes yderst kompetente hjælpere for at vi fik denne fantastiske frokost helt efter alle forholdsregler ifht.corona.

Vi fik sat nogle pavilioner op på festpladsen så hvis det skulle blive regn så var maden under tag. Der var også sat borde og stole op
med behørig afstand. Det var et rigtigt godt arrangement.
Efter frokost var vi nogle som fortsatte med at arbejde bl.a. er vi helt i bund med flisen nu og vi fik rettet broen op til kompostpladsen op.

Tak til alle jer som på den ene eller anden måde gjorde at denne VR-dag var, efter min mening noget helt ekstraordinært.

Det er i skrivende stund en meget stolt og rørt formand som evaluere på gårdsdagens arbejde.
Vi kan alle være meget stolte af vores fantastiske haveforening og lad os sørge for at haveforeningen altid vil forblive fin og flot.

God sensommer til alle.

Kalman.

Udgivet i Nyhed

Æblepres & filtning

Træer og får

afgiver milde gaver, som vi skal tage vare på, nemlig frugt og uld.
Lørdag d.5/9 kl. 11.00 til 14.30 har I mulighed for at lave æblesaft og/eller filte bolde.
Grejet til presning bliver stillet op, og så hjælper alle alle – både med at gøre æblerne klar, presse og til sidst oprydning. Fordelen er, at man selv kan stille op, presse og rydde væk uden megen, eller ingen, hjælp næste gang I har lyst.
Bortset fra æbler, så husk emballage (mælkekartoner eller plastikflasker).Filtning af bolde drejer sig om to ting: Børn filter bolde til leg – de yngste med hjælp fra en voksen. For de voksne er der mulighed for at lave bolde til tørretumbleren. De suger vand og sørger for luft mellem tøjet, og så er de meget populære. Juhuuu!
Børnene får mulighed for at bruge plantefarvet uld, men tørretumbler-boldene kan blive grå eller hvide.Udgivet i Nyhed

Frokost på VR dag


På VR dagen serveres portionsanrettet mad på festpladsen kl.12.00.
Bestyrelsen.

Udgivet i Nyhed

Honning slynges

Udgivet i Nyhed

Storskrald

Torsdag d.20. august.
Læsning styres af bestyrelsen. Der tilbydes traktorkørsel. Placer jeres storskrald ved havelågen senest onsdag. Møbler mv. bedes adskilt ellers kommer de ikke med.

For større mængder opkræves evt. et mindre håndteringsgebyr.

Assistance til kørsel og læsning er velkommen.
Tilmelding til Kurt eller Kalman.
Komfurer, køleskabe og el apparater medtages ikke.
Vi kører fra kl. 9.00
Bestyrelsen.

Udgivet i Nyhed

Vr dag

Kære alle have lejere.
Vi afholder fælles Vedligehold og Rengørings dag på lørdag den 22. august fra kl. 9 – 12.

Grundet Covid-19 situationen afvikles den fælles arbejdsdag uden den vante samling på pladsen og desværre også uden den fælles frokost I Banely.

Det foregår på den måde, at man møder op ved den opgave man gerne vil hjælpe til med, jvf. nedenstående liste, kl. 9, medbringende eget værktøj. Der uddeles kaffe, the, øl og vand undervejs.


Opgaver:
Rydning af ukrudt fra lågen og op til toilettet, ca. 4 prs.
Rydning af ukrudt fra toilettet og ned til have 42, ca. 4 prs.
Rydning af ukrudt ved pladsen og bag scenen, ca. 4 prs.
Flis maskinen, ca. 4-6 prs. (Evt. Også efter kl. 12)
Parkeringspladsen trimmes/ryddes, ca. 4 p
Ryddes op på kompostpladsen, 6 prs.
Og andet forefaldende arbejde.


Udgivet i Nyhed

Bestyrelsens beretning

Sommermøde d. 01/08-2020.

Bestyrelsens orientering.
Velkommen til sommermødet. Et møde hvor bestyrelsen informere om ”rigets tilstand”. På dette møde kan alting drøftes men her kan intet vedtages.
Vi har i år solgt to haver nemlig have 32 til Jeppe og Trine og de har taget deres lille datter Mathilde med.
Desuden har Allan Bitch købt have 36.
Sidste år i oktober har Ali Bellaui købt have 58.
Stort velkommen til jer samtidig med at vi håber at I må få lige må få lige så mange gode og hyggelige timer herude som vi andre har og har haft. Vi håber også at I vil tage del i det fællesarbejde som vi har herude.

Vi har i skrivende stund små 60 på ventelisten og der kommer stadig flere til.

Den 18.februar afholdt vi vores årlige GF og her var vi 52 stemmeberettiget haver. Ingen kunne forudse hvad den nærmeste fremtid ville bringe.
I marts måned lukkede moster Mette Danmark ned og i lighed med så mange andre beslutningstagere i dette land, var vi som bestyrelse lidt ude på dybt vand for det var en helt ny situation for os, havesæsonen skulle jo starte lige om lidt og hvordan skulle vi agere. Da vi jo i bestyrelsen heller ikke måtte mødes og var/er i fare for at blive smittet så besluttede vi at afholde vores bestyrelsesmøder som telefonmøder indtil moster Mette kom med andre anbefalinger. Vi afholdt allerede vort første møde d. 18. marts og vi besluttede at vi ville holde møder hver 14. dag for at følge Covid-19 udviklingen og agere ud fra myndighedernes anbefalinger. Ret hurtigt meldte vi ud at vi p.g.a. Covid-19 situationen måtte aflyse de nærmeste fællesopgaver og sammenkomster i haveforeningen. En af de ting vi drøftede meget var om vi turde lukke op for vores toiletter. Vi besluttede at åbne toiletterne med restriktioner og så se hvordan det ville gå. Her vil jeg godt sige stort tak til jer alle for I har virkelig gjort vores bekymringer til skamme. Hanne, som i øvrigt har påtaget sig den ekstra tjans at sørge for at toiletterne altid er pæne og rene og sørget for at der hele tiden er sprit til rådighed, ja Hanne beretter om at toiletterne bliver efterladt i pæn orden, dog har der været enkelte smuttere. Tusinde tak til jer alle og tusinde tak til Hanne for at passe toiletterne.
Vi var nødsaget til at lukke det ene arrangement ned efter det andet, dog skal her siges at børnearrangementet er rykket til 12. sept. i år hvis alt går som vi håber.
Vi fik kørt storskrald da vi vurderede at der ikke på noget tidspunkt ville være mere end 10 mennesker samlet. Den første VR-dag blev vi nødt til at aflyse p.g.a. forsamlingsforbuddet. Pinsemorgen, sommerfesten blev aflyst. Vi rykkede sommermødet og vi snakkede meget om hvad vi skulle gøre ifht. Sankt Hans. Denne besluttede vi også at aflyse da vi mente at vi ikke kunne styre en større sammenkomst med fællessang på festpladsen.
Vi så os desværre også nødsaget til at aflyse vores dialog møder.
Vores fællesarealer ordner ikke sig selv så Christian,
Morten og Morten fik i mellemtiden styr på vores kompostareal. Morten have 36 tror jeg ikke har sovet godt da grenbunken igen begyndte at vokse så han indkaldte til flisning og siden er der blevet fliset yderligere to gange og nu ser det ud til at vi har fået styr på bunken og Morten kan igen sove godt, medmindre han går i nærkamp med bierne, som har det med at stikke hvis man kommer for tæt på. Stor tak til jer tre for at være tovholdere på at vi kan komme af med vort grøntaffald på en god måde, samtidig kan vi alle se at der bliver taget en del af den gode jord som vi selv kompostere, det samme gælder for flisen. Når dette er sagt så er der stadig nogle som ikke værdsætter det store stykke arbejde som de herrer udfører og bare kaster sit affald til højre og venstre, nej, plastikposer kompostere ikke. Gode venner, vi skal alle respektere de skilte som er sat op så vi stadig kan ha et sted hvor vi kan komme af med vort haveaffald.
Men vi skulle jo også gerne ha lavet de andre opgaver som vi plejer på VR-dag så derfor besluttede vi at VR-dagen d. 27/06 ville vi gennemføre, men på en anden måde.
Vi sendte opgaverne ud på forhånd og så kunne man bare gå derhen man gerne ville, der havde vi så en tovholder som sendte folk i arbejde. Vi kunne jo desværre ikke samles til fælles frokost men Hanne havde sammen med sit team sørget for at der kom kaffe og kage rundt til de fleste arbejdsposter. Stor tak til alle som på den ene eller anden måde bidrog til at det alligevel blev en god dag til gavn og glæde for os alle.
Vi har i flere år haft loppearrangement den første søndag i juli på festpladsen men det turde vi heller ikke binde an med så der blev foreslået at der evt. kunne afholdes et loppemarked i haverne. Dette blev afholdt og ca. 10 haver havde tilmeldt sig til at de godt ville sælge noget fra deres have. Der var mange forskellige ting lige fra kaffe hygge hos Hanne til fælles sang hos Gitte og Finn og røget salt hos Inge og Bo. Tak til alle jer som deltog på denne grå kedelige søndag.
Så kom vi til vor fælles hækklip og jeg vil starte med at sige: Vi nåede næsten alt det vi havde planlagt og Morten tilbød igen at flise så nu er grenbunken overskuelig. Jeg blev efterfølgende lidt ked af det samt halvsur for vi kunne godt have brugt nogle flere hænder.
Myndighederne har hævet forsamlingsforbuddet til 100 personer og det er derfor at vi godt tør holde dette sommermøde samt høstfesten i aften. Dog er der kun adgang til festen med gyldig adgangsbillet, dette gælder også senere ud på aftenen.
Jeg vil gerne takke alle i Brohaven for at udvise hensyn i denne situation og jeg håber at vi alle stadig vil vise hensyn indtil vi er kommet ud på den anden side af Covid-19. Samtidig vil jeg gerne takke min bestyrelse for at tage ansvar i de uvante tider vi har været igennem.
Nå, nok om Covid-19:
Som vi fik bemyndigelse på GF har vi kontaktet vores ejere BD og spurgt dem om vi må holde kæledyr herude og ikke husdyr og få det skrevet ind I vores kontrakt.
Svaret fra BD var at de ikke ville se på enkelte ting i kontrakten men så ville kigge på hele kontrakten. Dette vel ud fra at de så på den baggrund ville gi os en lejeforhøjelse. BD ville dog gå med til at 2020 kunne være en prøvesæson og vi skulle så straks i 2021 evaluere kæledyrs situationen. Der er i øjeblikket givet tilladelser til alle som har ansøgt om at ha kæledyr herude, det være sig hunde, marsvin og en enkelt undulat.
Vi vil til GF i 2021 orientere om den videre udvikling i sagen.
Vi har fået en stor fin containerplads som har mange muligheder men vi oplever at der stadig er nogle som ikke kender forskel på køkkenaffald og affald som skal på genbrugsstationen. Eksempelvis er tæpper, sko, malerier ikke køkkenaffald ligesom brugte malerbøtter ikke er metalaffald men skal over på genbrugsstationen.
Vi har stadig vores udfordringer med KK da de ikke overholder de tømningsaftaler de selv har indgået.
I år har vi kun klippet hæk 1 gang af hensyn til småfugle og insekter og vi synes at det har set fornuftigt ud dog har der været nogle steder hvor hækkene er blevet lidt store og bredde så det har været lidt besværligt at passere med traktoren, dette vil vi på vort kommende bestyrelsesmøde følge op på.
Banely er stort set blevet færdig og nu er der et flot lokale som kan bruges til mange ting. Det har indtil nu ikke været udlejet ret meget men her i august er der mange som vil leje Banely. Tak til Hanne og Maria for at sørge for at vi har et rigtigt fint fælleshus.
Vi er i løbende kontakt med projektlederen i KK ang. kloakering af Brohaven. For nuværende er der intet nyt.
Bestyrelsen har på baggrund af en klage fra en haveejer, over for højt spillet musik og til sent ud på aftenen og et stykke ud på natten på hverdagsaftener, set sig nødsaget til at komme med følgende anbefalinger:
-Vi anbefaler at der vises hensyn til naboer i h/f Brohaven
-Vi anbefaler at der på hverdagsaftener skrues ned for musikken senest kl. 22.00, samt kl. 24.00 fredage og lørdage og at der heller ikke støjes udendørs.
-Vi anbefaler at der er en voksen tilstede når der holdes ungdomsfester.
-Vi anbefaler at når der før en begivenhed finder sted i egen have så kontaktes h/f så der kan komme opslag på hjemmesiden og opslagstavlen.
Husk på der er meget lydt herude så når der holdes fester og spilles højt musik så har vi alle på godt og ondt glæde af det.
Bestyrelsen overvejer på GF 2021 at komme med forslag til hvordan vi synes at man skal opføre sig herude.
Det skal nævnes at det her sagte har været til stor og saglig debat i bestyrelsen.
Med disse ord vil jeg gerne stille bestyrelsens orientering til debat.

Udgivet i Nyhed

Høstfesten


Vi henter borde og stole kl. 16.00-17.00 til høstfest imorgen.
Vil du ha kørt bord stole ned så sæt det ved havelågen så tager vi det med.
Bestyrelsen.

Udgivet i Nyhed

Sommermøde og høstfest

Nu på lørdag
Her følger program for dagen:
Kl. 10:00 Sommermøde
Ca. 11:30 Bankospil (Husk penge til køb af plader)
Ca. 13-14:00 Kørsel med traktor af borde stole til høstfest, sæt jeres borde og stole ved havelågen så bliver det kørt ned på festpladsen
17:00 Musikken spiller (Flemming Flipside) og vi spiser vores egen medbragte mad
Ca. 18:30 Lodtrækning på tilmeldingsbilletten samt salg af lotteri, husk penge!!!
19:15 Livemusik (Flemming Flipside)
20:30 Flemming stopper og vort husorkester gør klar
Ca. 21:45 Klargøring til godnatsang
Ca. 22:00 Musikken stopper?? og tak for i aften

Vel mødt.
Bestyrelsen
Q

Udgivet i Nyhed

Høstfesten

Gode havevenner.
Der er nu 53 tilmeldte og betalende m/k til vores høstfest.
I kan stadig nå at tilmelde jer hos Hanne i have 71 og nu er der åbent for at venner
familie etc. kan komme med. vi sælger op til 99 billetter som koster 10kr stykket og der
bliver trukket lod om fine præmier på billetten.
Der vil ikke være adgang til festen hvis du ikke har købt billet.
Billetter vil blive solgt efter først til mølle princip.

Der vil være levende musik fra kl. 17.00.


Bestyrelsen

Udgivet i Nyhed