Udsættelse af H/F Brohavens generalforsamling 2021.

Det fremgår af H/F Brohavens vedtægter §5 stk. a, at ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i februar måned.

Den siddende bestyrelse ser det som sin fornemste opgave at tilsikre, at foreningen drives i overensstemmelse med vedtægterne. Desværre gør den nuværende Corona situation, herunder tilstedeværelsen af den stærkere smittende britiske B117 variant af virus, at vi finder det uansvarligt at afholde generalforsamling i februar i år.

Generalforsamlingen udsættes derfor, foreløbigt til søndag den 23. maj 2021, hvor vi håber at kunne afvikle generalforsamlingen i fri luft på foreningens festplads. Samtidigt håber vi, at de fleste i risikogruppen vil være vaccinerede på dette tidspunkt.

Det står bestyrelsen klart, at udsættelsen er en overtrædelse af foreningens vedtægter, hvilket vi betragter med stor alvor. Imidlertid er der meget vigtige punkter omkring foreningens fremtid på dagsordenen i år, bl.a. dyrehold og kloakering. Vi medgiver, at det er udemokratisk at afvige fra vedtægterne, men mener samtidigt, at en afholdelse af generalforsamling i februar vil føre til, at mange vil føle sig nødsaget til at udeblive på grund af smitterisikoen. Vi finder, at dette er mere udemokratisk og påberåber os derfor nødretslignende tilstande som baggrund for udsættelsen.

Bestyrelsen har overvejet muligheden for at afholde generalforsamlingen virtuelt. Foreningens vedtægter giver desværre ikke mulighed for at generalforsamling afholdes virtuelt og en virtuelt afholdt generalforsamling vil således være ulovlig. Samtidigt bedømmer vi, at en virtuel afholdelse vil afholde mange af vore medlemmer fra at deltage. Vi mener, at disse forhold yderligere taler for en udsættelse.

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer til generalforsamling søndag den 23. maj 2021 kl. 13:00 på festpladsen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Nyhed | Skriv en kommentar

Kære alle brohavefolk

Kære alle brohavefolk,
Den 23 februar er der generalforsamling ifølge årsplanen, på dette tidspunkt er der stadig mange, der er hjemsendt fra arbejdet for at undgå smittespredning.
Brohavens generalforsamling plejer at være velbesøgt, og i år bliver der ihvertfald ikke færre, da kæledyr er et af punkterne på programmet.

Det bekymrer mig, at vi skal forsamles rigtigt mange mennesker til en generalforsamling, i en tid hvor myndighederne beder om, at vi ser så få som muligt og her vel og mærke helst de samme personer.

Mange af os har ikke fejret jul og nytår som vi plejer, pga covid19.

Selv har jeg mere eller mindre afskrevet al kontakt med venner for at minimere smittespredning samt risikoen for at selv blive syg. Fordi jeg desværre dagligt ser følgevirkningerne af et Covid19 sygdomsforløb gennem mit arbejde som bioanalytiker på en klinisk fysiologisk og Nuklearmedicin afdeling på Rigshospitalet.

Det står i Brohavens vedtægter, at en generalforsamling skal holdes i februar, og jeg vil derfor med dette indlæg høre, om I lige som jeg kunne tænke jer at at få generalforsamlingen udskudt til et tidspunkt, hvor restriktioner samt anbefalningerne forhåbentlig ikke er så stramme.

Kh
Viktoria Setterberg
Have 56

Bestyrelsen vil i denne forbindelse gøre opmærksom på at vi følger udviklingen tæt og en officiel udmelding følger snarest. – godt nytår fra bestyrelsen.

Udgivet i Nyhed | Skriv en kommentar

Julehilsen

Udgivet i Nyhed | Skriv en kommentar

Gassalg


Vi har stadig nogle få flasker gas tilbage så hvis du

vil købe en flaske for vinteren så er sidste gassalg

på søndag d. 18/10.

Tak for i år.Rylle og Kalman

Udgivet i Nyhed | Skriv en kommentar

Vandrør skilles 19/10

Efter vandrørene på havegangen er adskilte, anbefaler bestyrelsen at vandrørerne i haverne skilles ad, tømmes for vand for at undgå frost sprængninger, og enderne lukkes af med plastikposer. Haner inde og ude samt brusere skal åbnes så rest vand kan løbe ud. Hvis du har brug for hjælp til dette, så spørg din nabo eller kontakt Kurt.

Afmonter gerne armaturer i huset af hensyn til tyveri.

HUSK at lukke for hanerne igen til foråret inden vandet tilsluttes igen, så vi undgår vandskader.


Bestyrelsen

Udgivet i Nyhed | Skriv en kommentar

Legepladsen

Så skal vi desværre til det, vi tager vores legeplads ned for vinteren nu på søndag kl. 11.00.
Kom og gi en hånd med det tager 1 times tid.
Bestyrelsen

Udgivet i Nyhed | Skriv en kommentar

Lågen

Kære alle sammen.

Hermed en lille reminder, at fra på torsdag skal man huske at låse lågen efter sig.

Bestyrelsen

Udgivet i Nyhed | Skriv en kommentar

Sidste affaldstømninger

Sidste affaldstømninger:
Dagrenovation: Tirsdag d. 29.09
Bioaffald: Onsdag d. 30-09
Elektronik: Fredag d. 25-09
Plast: Fredag d. 25-09
Metal: Fredag d. 25-09
Pap: Tirsdag d. 29-09
Papir: Tirsdag d. 29-09

Husk at lægge jeres affald i containerne dagen før sidste tømning!!!


Alle vores affaldscontainere bliver sat i vinterhi ultimo september så I bedes alle tage jeres affald med hjem eller kør over på Kulbanevej.
Bestyrelsen.

Udgivet i Nyhed | Skriv en kommentar

Efterpres

Vi stiller udstyret op igen på søndag d. 20/9 kl. 11, og så er der mulighed for at få presset

sine æbler. Sidste pres er kl. 14.30!

 

Kalman.

Udgivet i Nyhed | Skriv en kommentar

Container på parkeringspladsen

Der må gerne smides storskrald i containeren som står på parkeringspladsen.

Containeren bliver fjernet tidligt i morgen fredag 4/9-2020.

Husk at der må IKKE komme elektriske ting og farligt affald i containeren.

//Bestyrelsen.

Udgivet i Nyhed | Skriv en kommentar