Udsættelse af H/F Brohavens generalforsamling 2021.

Det fremgår af H/F Brohavens vedtægter §5 stk. a, at ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i februar måned.

Den siddende bestyrelse ser det som sin fornemste opgave at tilsikre, at foreningen drives i overensstemmelse med vedtægterne. Desværre gør den nuværende Corona situation, herunder tilstedeværelsen af den stærkere smittende britiske B117 variant af virus, at vi finder det uansvarligt at afholde generalforsamling i februar i år.

Generalforsamlingen udsættes derfor, foreløbigt til søndag den 23. maj 2021, hvor vi håber at kunne afvikle generalforsamlingen i fri luft på foreningens festplads. Samtidigt håber vi, at de fleste i risikogruppen vil være vaccinerede på dette tidspunkt.

Det står bestyrelsen klart, at udsættelsen er en overtrædelse af foreningens vedtægter, hvilket vi betragter med stor alvor. Imidlertid er der meget vigtige punkter omkring foreningens fremtid på dagsordenen i år, bl.a. dyrehold og kloakering. Vi medgiver, at det er udemokratisk at afvige fra vedtægterne, men mener samtidigt, at en afholdelse af generalforsamling i februar vil føre til, at mange vil føle sig nødsaget til at udeblive på grund af smitterisikoen. Vi finder, at dette er mere udemokratisk og påberåber os derfor nødretslignende tilstande som baggrund for udsættelsen.

Bestyrelsen har overvejet muligheden for at afholde generalforsamlingen virtuelt. Foreningens vedtægter giver desværre ikke mulighed for at generalforsamling afholdes virtuelt og en virtuelt afholdt generalforsamling vil således være ulovlig. Samtidigt bedømmer vi, at en virtuel afholdelse vil afholde mange af vore medlemmer fra at deltage. Vi mener, at disse forhold yderligere taler for en udsættelse.

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer til generalforsamling søndag den 23. maj 2021 kl. 13:00 på festpladsen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Om Maria Hilstrøm Andersen, Have 50

Har have 50 sammen med min datter Freja. Bestyrelsesmedlem.
Dette indlæg blev udgivet i Nyhed. Bogmærk permalinket.