Nye regler for byggeri i HF Brohaven

 

Københavns Kommune har ændret praksis for behandling af sager om bebyggelse i kolonihaver. Københavns Kommune har indhentet en udtalelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om fortolkning af bestemmelserne i bygningsreglementet om kolonihaver, og på baggrund af udtalelsen har kommunen ændret praksis.

Ifølge styrelsens udtalelse kræver det byggetilladelse at opføre bebyggelse i kolonihaver, hvis området ikke er omfattet af regler om bebyggelsens størrelse og placering i en lokalplan, en byplanvedtægt eller en tinglyst deklaration. Københavns Kommune har tidligere fortolket bygningsreglementet sådan, at det ikke krævede byggetilladelse at opføre bebyggelse i kolonihaverne i Københavns Kommune. Københavns Kommune har tidligere kun behandlet ansøgninger om opførelse af bebyggelse, som overskred bestemmelserne i udlodningstilladelserne. Disse bestemmelser har typisk fastsat, at kun 10 % af arealet af den enkelte lod må bebygges. Københavns Kommune har givet tilladelser til at fravige bebyggelsesgraden i udlodningstilladelserne, men Københavns Kommune har ikke tidligere givet byggetilladelser.

Ændringen af praksis betyder, at havelejere i HF Brohaven fremover skal søge om tilladelse, når der skal bygges nye bygninger i HF Brohaven. Dette gælder både kolonihavehuse og udhuse som skure, legehuse, overdækkede arealer mv.

Det primære fokus fra Københavns Kommunes side i sagsbehandlingen er:

  • Brandsikkerhed
  • Størrelse af bebyggelse/det bebyggede areal
  • Jordforurening (gælder kun nogle kolonihaveforeninger)
  • Håndtering af spildevand og regnvand

Københavns Kommune har skrevet en vejledning i, hvordan I søger om byggetilladelse og andre relevante tilladelser. I første omgang til nyt byggeri. Vedhæftet finder I en vejledning til kolonihaveforeninger, der ikke ligger på forurenet jord.Københavns Kommune vil desuden i løbet af foråret invitere til et orienteringsmøde om ansøgning om ny bebyggelse, hvor Kommunen gennemgår de vigtigste forhold og svarer på de spørgsmål, de må give jer. I vil høre nærmere, når vi har en dato på plads.

Hvis vejledningen giver anledning til spørgsmål omkring byggetekniske forhold, kan havelejere kontakte Københavns Kommunes Dialogteam på 3366 3710.

Københavns Kommune vender tilbage i forhold til lovliggørelse af den eksisterende bebyggelse i kolonihaverne, som kræver byggetilladelse – uanset om udlodningstilladelsens bebyggelsesgrad er overholdt. Bebyggelsen vil skulle lovliggøres med hensyn til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold – herunder brandsikkerhedsmæssige forhold, jordforurening (kun relevant i nogle kolonihaveforeninger) samt spildevands- og regnvandshåndtering. Størrelsen af bebyggelse, som kan godkendes i den enkelte kolonihaveforening, vil blive fastlagt efter en konkret vurdering. Efter vores praksis kan vi, efter en konkret vurdering, godkende, at op til 20 % af den enkelte lods areal bebygges. Kommunen vil udarbejde en vejledning om lovliggørelse af eksisterende bebyggelse. Denne vil blive rundsendt, når den er færdig.

Bestyrelsen i HF Brohaven henleder opmærksomheden på, at havelejere fremadrettet stadig skal følge HF Brohavens regler jf. >>EKSTERN: Udførelse af byggeri i H/F Brohaven Revision 1.00<< af 19. maj 2014 vedtaget til ikrafttrædelse 1. juni 2014. Først når en betinget tilladelse, som er betinget af at der efterfølgende opnås byggetilladelse for projektet hos Københavns Kommune, er givet fra HF Brohavens bestyrelse kan havelejer ansøge om byggetilladelse hos København Kommune.

Først når der foreligger byggetilladelse fra København Kommune må byggeriet igangsættes. Påbegyndelse og færdiggørelse af byggeriet skal anmeldes til Københavns Kommunes Byg og Miljø. Kolonihavehuset må ikke ibrugtages før Københavns Kommune har udstedt en ibrugtagningstilladelse.

Bemærk venligst at havelejere IKKE kan forvente at få tilladelse til at etablere nedsivning af husholdningsvand. Der vil ikke fra HF Brohavens bestyrelse blive givet tilladelse til etablering af samletanke, da tømning af disse ikke er mulig på grund af HF Brohavens placering.

Se vedhæftede bilag

Bygningsreglement Brohaven rev 1 00 EKSTERN

Vejledning om ny bebyggelse i kolonihaver uden jordforurening 07022019

//Bestyrelsen

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyt fra bestyrelsen. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.